ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 

Η επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

  • Απόδειξη πώλησης των προϊόντων
  • Συμπληρωμένη φόρμα εξυπηρέτηση πελατών επιστροφές