ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 

Η επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:


§ Απόδειξη πώλησης των προϊόντων

§ Συμπληρωμένη φόρμα εξυπηρέτηση πελατών επιστροφές